Životopis

Specializace

Akupunktura

Kinesiotaping

Ošetření TDP Lampou

Spondylochirurgie

Traumatologie

EAV

Konzultační a soudněznalecká činnost

Jmenuji se Stanislav Kazda

v roce 2003 jsem dokončil studium LF MU v Brně a začal pracovat v Úrazové nemocnici v Brně na Klinice traumatologie. Mimo běžnou traumatologii jsem se dále specializoval na poranění a degenerativní postižení páteře, včetně poranění a péče o pacienty s míšní lézí. V letech 2009-2011 jsem pracoval na Ortopedické klinice FN Brno, kde jsem prováděl endoprotetické výkony a dále pokračoval v prohlubování znalostí ve spondylochirurgii (infekční a nádorová onemocnění páteře). Od r. 2011 pracuji na Klinice úrazové chirurgie ve FN Brno, jako specialista spondylochirurg, dále řeším běžnou traumatologii, ale i péči o polytraumatizované pacienty. V průběhu své praxe jsem provedl zhruba 800 spondylochirurgických, 1600 traumatologických a více než 100 ortopedických operačních výkonů.

Specializovanou způsobilost v oboru traumatologie-úrazová chirurgie jsem získal v r. 2009

Od r. 2011 jsem soudním znalcem v oboru chirurgie-traumatologie

Členství v profesinálních komorách

Česká spondylochirurgická společnost

Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP

Česká společnost pro míšní léze ČLS JEP