Spondylochirurgie

Spondylochirurgie je odvětví medicíny, které se zabývá problematikou onemocnění nebo poranění páteře. Jedná se jak o traumatologickou, degenerativní, infekční i tumorózní etiologii.

Nabízíme konzultace a doporučení diagnostických vyšetření při poranění a degenerativním postižení páteře. Samozřejmostí je doporučení adekvátního terapeutického postupu (rehabilitace, kinesiotaping, akupunktura, medikamentózní terapie, režimové opatření, popřípadě doporučení chirurgické intervence).


zpět